Termíny

15. února 2019přihlášky firem / vystavovatelů
18. února 2019přihlášky k ubytování
(prodlouženo z 1. února 2019)
28. února 2019přihlášky k účasti se sníženým registračním poplatkem
20. března 2019storno účasti