Informace o registraci

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře k registraci.

Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS je úhrada členského příspěvku do 28. února 2019.

Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr symposia.

Registrační poplatky

do 28. února 2019 / po 28. únoru 2019
Lékař – člen ČNS1 200 Kč / 2 000 Kč
Lékař – nečlen ČNS1 600 Kč / 2 000 Kč
Sestra – členka ČAS600 Kč / 800 Kč
Sestra – nečlenka ČAS800 Kč / 900 Kč
Student, důchodce300 Kč / 500 Kč

Registrační poplatek zahrnuje

  • vstup na odborná jednání
  • vstup na výstavu firem
  • vstup na firemní symposia
  • tištěné materiály
  • jmenovka
  • certifikát o účasti
  • občerstvení během přestávek

Společná večeře

Společná večeře se bude konat 4. dubna 2019 v Regionálním centru Olomouc (RCO), které se nachází přímo naproti hotelu Clarion. Cena na 1 os. je 350 Kč / 400 Kč. Večer je sponzorován ČNS a není financován z prostředků poskytnutých partnery ČNS. Svou účast laskavě vyznačte na registračním formuláři.

Obědy

Obědy nejsou zahrnuty v registračním poplatku a účastníci se stravují individuálně.

Platby

Registrační poplatek a společnou večeři uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 301, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 20. 3. 2019, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% na administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát však zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.

Registrační hodiny

Čtvrtek, 4. dubna 201908.00 – 17.00
Pátek, 5. dubna 201908.00 – 15.00