Firmy

Česká nefrologická společnost děkuje všem partnerům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2018. Bez jejich podpory by nebylo možné realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Termín pro přihlášky partnerů ČNS a ostatních vystavovatelů: 15. února 2019

V případě zájmu o jakoukoli formu účasti na kongresu kontaktujte pí. Moniku Šenderovou senderova@cbttravel.cz, 723 035 367.

Zde si můžete stáhnout pozvánku pro partnery a vystavovatele, možnosti účasti a přihláškový formulář.

Partneři ČNS pro rok 2019

Zlatí partneři

abbvie
alexion
amgen
bbraun
baxter
fresenius
sanofi

Stříbrní partneři

fresenius-kabi
boehringer
gml
mundipharma

Mediální partner

tigis